Dołącz do nas

Mając na uwadze cele statutowe działalności Krajowej Izby Biopaliw oraz potrzebę integracji środowiska związanego z biopaliwami i szeroko rozumianą energetyką odnawialną serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich wytwórców biokomponentów i biopaliw, firmy oferujące wsparcie techniczne i organizacyjne produkcji energii ze źródeł odnawialnych, agencje i jednostki działające na rzecz innowacyjności w energetyce i rolnictwie, organizacje reprezentujące sektor OZE, jednostki naukowe, jak również pozostałe podmioty, dla których odnawialne źródła energii i zrównoważony rozwój sektora energetycznego stanowią priorytet w podejmowanych działaniach.


Zapraszamy do współpracy!

 

Osoby prawne zapraszamy do wstąpienia w szeregi członków wspierających Krajowej Izby Biopaliw. W tym celu zapraszamy do wypełnienia i przesłania do Biura KIB Deklaracji Członka Wspierającego, na podstawie której Zarząd podejmuje decyzję w drodze stosownej uchwały, zgodnie z postanowieniami Statutu Stowarzyszenia. Członkowie wspierający reprezentowani są na forum organizacji przez osoby fizyczne, które w tym celu powinny przedłożyć odrębną Deklarację Członka Zwyczajnego KIB. Przystąpienie do KIB w formie członkostwa zwyczajnego daje prawo udziału w Walnych Zebraniach Krajowej Izby  Biopaliw z czynnym i biernym prawem wyborczym do władz organizacji, a także bezpłatnego (lub na preferencyjnych warunkach) udziału we wszelkich wydarzeniach (seminaria, szkolenia, konferencje branżowe) organizowanych przez Stowarzyszenie.

 


Partnerzy

 • biotechnologia
 • CZYSTAENERGIA
 • ebb
 • EPURE
 • EXPOSILESIA
 • GOSPODARZ
 • INIG
 • KSOW
 • kulturawsi
 • KZPR
 • LIR
 • OCENAGOSPODARSTWA
 • OGRZEWNICTWO
 • PIB
 • PIMOT
 • PSPO
 • REFLEX
 • zielona
 • reeco
 

STOWARZYSZENIE KRAJOWA IZBA BIOPALIW
ul. Grzybowska 2 lok. 49, 00-131 Warszawa tel./fax.: +48 22 436 06 11

Copyright © 2017 Krajowa Izba Biopaliw

United Kingdom gambling site click here