Fuels Zoom 2018 - podsumowanie

banerFZ fd826W dniach 13-14 listopada 2018 r. Pion Technologii Nafty Instytutu Nafty i Gazu Państwowego Instytutu Badawczego wraz z CEC Polska – Stowarzyszeniem Współpracy Przemysłu Naftowego i Samochodowego zorganizowali IX edycję Konferencji Naukowo-Technicznej FUELS’ ZOOM 2018 pt. „Dyrektywa RED II – wyzwania dla producentów paliw i energii”. Wydarzenie odbyło się pod patronatem Krajowej Izby Biopaliw.

Program Konferencji uwzględniał aktualne zagadnienia technologiczne i prawne związane z produkcją i stosowaniem biopaliw zaawansowanych oraz innych paliw alternatywnych, nie omijając również roli biopaliw I-szej generacji.

Podczas tegorocznego spotkania, szczególna uwaga została poświęcona certyfikacji biopaliw i paliw alternatywnych, w tym w Systemie KZR INiG oraz wpływowi, jaki wywrze ona na rynek paliw po roku 2020.

W ramach Konferencji zorganizowano pięć sesji, które poruszały tematykę:

- przyszłych regulacji prawnych w obszarze OZE

- technologicznych wyzwań stojących przed przemysłem paliwowym w kontekście RED II

- biopaliw zaawansowanych w praktyce

- certyfikacji biopaliw na zgodność z Kryteriami Zrównoważonego Rozwoju

- nowych ścieżek redukcji emisji GHG

W ramach sesji wygłoszono 15 referatów, których tematyka wywołała ożywioną dyskusję.

Wśród referatów, które według uczestników zasłużyły na miano najciekawszych znalazły się:

  1. 2020 i co dalej? RED II, czyli nowa perspektywa w krajowej optyce branży wytwórczej biokomponentów? – Pana Adama Stępnia z Krajowej Izby Biopaliw.
  2. Potencjał surowcowy do produkcji biometanu – Pani Sylwii Koch-Kopyszko z Polskiego Stowarzyszenia Elektromobilności.
  3. Biokomponenty podwójnie zaliczane do NCW– Pani Marzeny Skąpskiej z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
  4. Wyzwania dla producentów biokomponentów i biochemikaliów – strategia ORLEN Południe S.A. – Pana Grzegorza Borówki z firmy ORLEN Południe S.A.

W Konferencji uczestniczyło 69 osób, którzy reprezentowali 27 firm. Wśród nich znaleźli się m.in.: przedstawiciele Ministerstwa Energii, Grupy LOTOS S.A., LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o., PKN ORLEN S.A., ORLEN Południe S.A., producenci biokomponentów, jednostek certyfikujących, stowarzyszeń oraz uczelni wyższych.

 

STOWARZYSZENIE KRAJOWA IZBA BIOPALIW
ul. Grzybowska 2 lok. 49, 00-131 Warszawa tel./fax.: +48 22 436 06 11

Copyright © 2018 Krajowa Izba Biopaliw

United Kingdom gambling site click here